Astronomi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Soru 1) Doğa bilimlerini sınıflandırınız

Cevap:

Soru 2) Bilimsel çalışma basamaklarını yazınız.

Cevap:

1. Problemin belirlenmesi

2. Problem ile ilgili gözlem yapma ve veriler toplama

3. Hipotezler kurma

4. Deneyler tasarlayıp hipoteze dayalı tahminlerde bulunma

5. Kontrollü deneyler yapma

6. Verilerden sonuç çıkartma

7. Sonuçları teori ya da yasa haline getirip duyurma

Soru 3) Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü ilk kez dile getiren astronom kimdir?

Cevap: (Mikolaj Kopernik)

Soru 4) Astronominin Alt Bilim Dalları Nelerdir?

Cevap:

Astrofizik : Gök cisimlerinin fiziksel yapıları yanında gerek gök cisimleri ve gerek yıldızlar arası ortamdaki madde ve ışınım arasındaki etkileşimler ile ilgilenir.

Astromatematik : Çekim kuvveti altındaki gök cisimlerinin yörüngelerinin hesaplanması, gözlemsel verilerin sayısal olarak değerlendirilmesi konu edinir.

Astrokimya : Gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısı ile ilgilenir.

Astrobiyoloji : Evrenin herhangi bir yerindeki canlı yaşamın oluşumu ve gelişi ile ilgilenir.

Arkeoastronomi : Eski çağlardaki astronomi hakkında fikir sahibi olabilmek için arkeolojik kalıntılar üzerinde yapılan çalışmaları kapsar.

Arkeoastronomi : Güneş sistemindeki gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer cisimlerin yapıları, oluşum ve gelişimini konu edinir.

Soru 5) Nasa’nın açılımı nedir?

Cevap: Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

Soru 6) Satürnün halkalarını kim keşfetti?

Cevap: Galileo Galilei

Soru 7) Teleskop çeşitlerini yazınız.

Cevap:

 • Kızılötesi Teleskoplar
 • Radyo Teleskoplar
 • Optik Teleskoplar
 • Aynalı Teleskop
 • Mercekli Teleskop

8) ÇALIŞILMASI GEREKİLEN KONULAR


Uzay: Uzay, Dünya ve diğer gökcisimleri arasında yer alan sonsuz boşluğa verilen isimdir. Uzayın ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak -270 derecedir. Uzay’da bizim algıladığımız gibi bir zaman kavramı yoktur.

Evren: Uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Gök cisimlerini barındıran uzay ve tamamen boş olan karanlık uzayın toplamıdır.

Galaxi:

kütle çekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlar arası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlar arası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddeden oluşan sistemdir.

Yıldız: Gökadalardaki moleküler bulutların görece yüksek yoğunluklu olan kısımlarının çökmesiyle oluşur.

Gezegen: Güneş’in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı.

Meteor: Gezegenler arasında dolaşan taş parçalarından her biri.

Bulutsu: Uzayda ekseni çevresinde usul usul dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gökcismi.

Kuyruklu Yıldız: Yıldız değildirler, buz ve kozmik toz karışımından oluşurlar. .


Soru 9) Gezegenlerin güneşe yakından uzağa doğru sıralanışı.

Cevap: Merkür – Venüs – Dünya – Mars – Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün

Soru 10) 1 Yıl Kaç Saniye.

Cevap: 1 Yıl 31 556 926 saniyedir.

Soru 11) 1 Astronomik birimi kaç kilometredir.

Cevap: 149,5 milyon Kilometredir

Soru 12) Gök adaları sınıflandırınız.

 • Eliptik
 • Normal Sarmal
 • Çubuklu Sarmal
 • Düzensiz

Soru 13) Big-Bang teorisini açıklayınız.

Cevap: Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model.

Soru 14) İç gezegenler ve dış gezenleri açıklayınız.

İç Gezegenler;

 • Merkür
 • Venüs
 • Dünya
 • Mars

Dış Gezegenler Şunlardır;

 • Jüpiter
 • Satürn
 • Uranüs
 • Neptün

Soru 15) Yıldızların oluşumunu açıklayınız

Cevap: Yıldızlar, uzayda bulunan yüksek yoğunlukta geniş bölgelerden oluşan özdeciksel bulutların içinde oluşur. Bu bulutlar çoğunlukla hidrojenden ve % 23–28 helyum ile az miktarda daha ağır öğelerden ibarettir. İçinde yıldız oluşan bu tür bir bulutsuya örnek Orion bulutsusudur. 

Soru 16) Beyaz ışık nedir kara cisim nedir?

Beyaz ışık; Gökkuşağının oluşması, ışığın yağmur damlalarından geçerken renklere ayrılması sonucu oluşur. Gökkuşağını oluşturan bütün renkler birleştiğinde tekrar beyaz ışığı oluşturur. 

Kara cisim; Kara cisim üstüne gelen tüm elektromanyetik radyasyonu frekans ve yön gözetmeden sönümleyen idealize edilmiş fiziksel cisme verilen isimdir. Üzerinde çok küçük bir delik olan bir küreye benzetilebilir.

Soru 17) Kepler yasası nelerdir?

Kepler Yasası; Kepler’in gezegensel hareket yasaları, Güneş Sisteminde bulunan gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasadır. Alman matematikçisi ve astronomu Johannes Kepler (1572-1630) tarafından keşfedilmişlerdir.

1. Yasa: Her gezegen, güneşin merkezlerinden birinde bulunduğu bir elips üzerinde hareket eder.

2. Yasa: Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

3. Yasa: Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi, dolandığı elipsin ana eksen uzunluğunun küpü ile doğru orantılıdır.

Soru 18) Teleskopla Samanyolu’nu inceleyen ilk bilim insanı kimdir?

Cevap: Galileo Galilei

Doğum tarihi: 15 Şubat 1564 / İtalya

Ölüm tarihi ve yeri: 8 Ocak 1642, / İtalya

Soru 19) Uzaya ilk çıkan kişi kimdir?

Cevap: Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde tur attı ve bu başarısıyla uzay çağını başlattı. Neil Armstrong ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay’a ayak basan ilk insandır.


Siteye Ekleyen: Yunus Emre Koçak


Sponsorluk Görüşmeleri Ve Site Hakkında Bilgi İçin Sosyal Medya Hesabım


Sitede İçerik Paylaştığımızda Bildirimi Epostanıza Gelsin